Avatar của Nguyễn Hà Hồng Hạnh

Nguyễn Hà Hồng Hạnh

Công ty, Đơn vị

Top Quảng Ninh Az

Kết nối

Về Nguyễn Hà Hồng Hạnh

Nguyễn Hà Hồng Hạnh đã gắn liền với việc mang đến những bài viết nội dung sâu sắc tại topquangninhaz. Hiện nay, cô là một thành viên quan trọng phụ trách nội dung của trang, mang đến những kiến thức bổ ích và giá trị cho cộng đồng. Nguyễn Hà Hồng Hạnh đã để lại dấu ấn sáng ngời trong hành trình học tập của mình. Với tổng điểm 27.5

Chủ đề liên quan

Bài đăng mới nhất của Nguyễn Hà Hồng Hạnh

Lễ hội đền An Sinh – Nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Đông Triều

Lễ hội đền An Sinh – Nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Đông Triều

Lễ hội đền An Sinh – một hoạt động văn hóa tâm linh và là dịp để người dân địa phương tưởng nhớ công lao to lớn của các vua nhà Trần, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tham gia lễ hội đền [...]